เลขที่บัญชีสำนักงานสาขาฝาง

 

เลขที่บัญชีสำนักงานสาขาเชียงราย

บริจาคผ่านบัตรเครดิต

*ทั้ง2ช่องทางรองรับบัตรเครดิต master card , visa และ american express

"การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้"


**ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้


สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน


กรุณาแนบหลักฐานการ ฝาก/โอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ ส่งให้ฝ่ายการเงินมูลนิธิกระจกเงาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ส่งมาที่อีเมล์ donate@mirror.or.th
2.หรือส่งแฟกซ์ มาหมายเลข 02-521-2481
3.หรือส่งมาทางไปรษณีย์ มาที่ "มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210