นักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา

สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาฝึกงาน
อีเมล์: intern@mirror.or.th
โทรศัพท์: 092-267-6292 (เวลา 10.00 - 16.00 น.)โครงการที่เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน

โครงการผู้ป่วยข้างถนน

จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีคนหายจำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอาการป่วยทางสมอง หรือ โรคสมองเสื่อม ได้พลัดหลงออกจากบ้าน ทั้งนี้ ผู้ป่วยฯบางส่วน ที่พลัดหลงออกมา หากจำต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน อาจกลายสภาพเป็นบุคคลเร่ร่อน และยังอาจ ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสาธารณะในอันที่จะได้รับการ แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

โรงพยาบาลมีสุข

ภาระกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ ෳเพิ่มความสุข ลดความทุกข์෴ ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร ෳอาสาสมัครสร้างสุข

โครงการอาสามาเยี่ยม

หน้างานของ โครงการอาสามาเยี่ยม จะมีความใกล้เคียงกับหน้างานของ โครงการ รพ.มีสุข เรานำอาสาสมัครเขาไปเยียวยาผู้ป่วยด้วยกำลังใจ .... กำลังใจที่ไม่ต้องใช้ยา เราเคยร้องเพลงวันเกิดให้กับผู้ป่วยเด็กถึงข้างเตียงผู้ป่วย หรือแค่ไปพูดคุยกับผู้ป่วย ผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้น ทางโครงการยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีนักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ช่วยขับเคลื่อนงานของโครงการ

โครงการอ่านสร้างชาติ

"หนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนถึงผู้ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เราเริ่มต้นโครงการฯ ด้วยการเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ศูนย์อพยพ และผู้ประสบภัยพิบัติ เราเห็นการนำคุณค่าสิ่งของชิ้นเดิมกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มสภาพดีทุกประเภท จากคนเมือง เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

เราค้นพบข้อเท็จจริงอยู่ว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเทียบกับเด็กนักเรียนในสังคมเมืองแล้ว เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดยังถือว่าห่างไกลกับคำว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณลงมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1ชุด

โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)

เกิดขึ้นได้จากแนวความเชื่อขององค์กรที่มีความเชื่อว่า "IT เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนา" โดยการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนางานด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้เร็ว เราได้นำ IT เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานของ มูลนิธิกระจกเงา สนง.กรุงเทพฯ ให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว สามารถประเมินและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานองค์กรไว้ด้วยกัน รวมถึงให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการติดตามและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นทีมที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการต่างๆในมูลนิธิ กระจกเงาให้บุคคลภายนอกทราบเพื่อมาร่วมเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือ และเป็นผู้สนับสนุนให้แต่ละโครงการดำเนินไปด้วยดิ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักในงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทีมประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

เรา เป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสา หัวใจของคนที่อยากเห็นสังคมงดงาม เราแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า เรา คือองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มในส่วนทีสังคมยังต้องการ เราเชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ความฝันแต่เป็นการทำงานบนโลกแห่งความเป็นจริง ขอเพียงเรากล้าคิด และกล้าลงมือปฏิบัติ พวกเรา ขออาสาเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงที่คนบางกลุ่มมองไม่เห็น

ห้องเด็ก

มูลนิธิกระจกเงาเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมีผลต่อพัฒนาการ อุปนิสัย และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเห็นว่าปัจจุบันมีหลายๆครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกระหว่างทำงานได้ ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ บางครอบครัวจึงเลือกที่จะนำลูกไปฝากเลี้ยงกับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลง เด็กไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ให้สามารถนำลูกมาเลี้ยงระหว่างทำงานได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสำคัญกับเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียน ที่มีความต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่

โครงการสวนครูองุ่น

ในฐานะทีมผู้สร้างสวนครูองุ่น พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้สำเร็จดังเจตนารมณ์ของครูที่วาดหวังไว้ เราพูดกับครูในใจทุกวันว่า...เราต้องทำมันให้สำเร็จขอให้ครูช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา เราอยากเห็นเด็กๆเข้ามาวิ่งเล่นในสวน เราอยากเห็นผู้คนเข้ามานั่งพักผ่อน เราอยากเห็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้น สุดท้ายเราขอเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้ใครหลายคนที่มีแนวคิดเหมือนกันกับเราและร่วมสร้างไปด้วยกัน