• ที่มาของห้องเด็ก
    (1.)มูลนิธิกระจกเงาเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมีผลต่อพัฒนาการ อุปนิสัย และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเห็นว่าปัจจุบันมีหลายๆครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกระหว่างทำงานได้ ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ บางครอบครัวจึงเลือกที่จะนำลูกไปฝากเลี้ยงกับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลง เด็กไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ให้สามารถนำลูกมาเลี้ยงระหว่างทำงานได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสำคัญกับเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียน ที่มีความต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่
    (2.)ทุกๆวันมูลนิธิมีการระดมทุนสิ่งของบริจาคทำให้ในแต่ละวันมีคนมาซื้อของจำนวนมาก และบางคนมีเด็กเล็กมาด้วย จึงมีแนวคิวที่จะทำพื้นที่สำหรับเด็ก ในช่วงเวลาที่รอพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้เด็กได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และมีแนวคิดที่จะพัฒนากิจกรรมในการพัฒนาเด็กร่วมไปด้วย
  • ภารกิจเป็นผู้ช่วยเลี้ยงเด็ก เป็นพื่อนเล่น
  • วาดรูป เล่านิทาน ระบายสี เสริมทักษะตามวัย
  • จันทร์-ศุกร์ รับอาสาสมัคร เพศหญิง วันละ 3 คน
  • เวลาลงงาน : 9.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมอาสาสามัคร

การเดินทาง

เพื่อมาร่วมเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิกระจกเงา

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

1.โดยสารรถไฟฟ้า BTS ลงสถานนีปลายทางวัดพระศรีมหาธาตุ หรือสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีปลายทางจตุจักร สามารถขึ้น BTS ลงสถานนีปลายทางวัดพระศรีมหาธาตุ

2.ต่อรถเมล์สาย
-สาย 510(ไม่ขึ้นทางด่วน) โดยขึ้นฝั่งเดียวกันกับสวนจตุจักร ลงป้ายหน้าโรงแรมมิราเคิล(กรณีมาจากฝั่งรังสิต ให้ลงป้ายรถเมล์ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา )
-สาย 51 โดยขึ้นฝั่ง ม.เกษตรศาสตร์ ลงป้ายตรงข้ามโรงเรียนเจริญผล
-สาย 95ก โดยขึ้นจากท่ารถแฮปปี้แลนด์ ลงป้ายตรงข้ามโรงเรียนเจริญผล
-สาย ปอ.150 โดยขึ้นจากท่ารถแฮปปี้แลนด์ ลงป้ายตรงข้ามโรงเรียนเจริญผล

3.ข้ามสะพานลอย เดินมาปากซอยวิภาวดี64 ต่อวินมอเตอร์ไซต์แจ้งว่าจะไปมูลนิธิกระจกเงาซอยแจ้งวัฒนะ1 แยก6

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว

ให้ปักหมุดมายัง Mirror Art เลขที่ 143/19 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ1แยก6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

*ตอนเลิก กิจกรรม จะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งที่ BTS สีเขียวสถานนี วัดพระศรีมหาธาตุ และ BTS สายสีแดง สถานนี หลักสี่
https://goo.gl/maps/JDoN6Bcu3JjQpGsLA

รวมภาพอาสา Gallery

ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
โทร.092-2676292
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.

volunteer@mirror.or.th
www.mirror.or.th

  https://www.facebook.com/MirrorVolunteerCentre/

 Id line : @volmirror